Powtórka do matury z FILMEM W SZKOLE: motyw rodziny. Dziewięć filmowych tytułów, które możesz wykorzystać na egzaminie!

Do egzaminów maturalnych zostały zaledwie dwa tygodnie. Zastanawiasz się, jakie zagadnienia warto przypomnieć? Przygotowaliśmy dla Ciebie przydatną ściągawkę z materiałami, które będą dla Ciebie dodatkowym wsparciem w trakcie powtórek. Dziś skupimy się na jednym z tematów, który może pojawić się na rozprawce problemowej z języka polskiego: motywie rodziny.

Kadr z filmu „Baby bump”, reż. Kuba Czekaj, prod. Polska 2015 (dystrybucja: Balapolis)

Socjologowie określają rodzinę jako podstawową komórkę społeczną. Na istniejące w jej obrębie więzi można spojrzeć z różnych perspektyw. W centrum zainteresowania mogą znaleźć się relacje rodzicielskie i małżeńskie, jak również te łączące nas z dalekimi krewnymi. W kontekście rodziny możemy dyskutować na temat konfliktu pokoleń oraz ról, jakie odgrywamy ze względu na płeć. Funkcje familijnych więzi także są różnorodne. Rodzina może być źródłem bezwarunkowego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa, a z drugiej strony – opresji i cierpienia. Wystarczy przywołać choćby jej tradycyjny model, który już w czasach romantyzmu postrzegano jako zagrożenie dla wolności jednostki.

Tematyka rodzinna jest także przedmiotem zainteresowania wielu twórców filmowych. W swoich dziełach często podejmują oni problem skomplikowanych więzi. Ekranowe familie mogą być dla bohaterów ważnym źródłem wsparcia i pomocy, ale także miejscem trudnych konfrontacji z innymi postawami i punktami widzenia. Konserwatywny model rodziny bywa zaś portretowany jako rodzaj opresyjnej wspólnoty, ograniczającej wolność postaci.

Motyw rodziny na ekranie

Zastanawiasz się, w jaki sposób można omówić motyw rodziny, odwołując się do konkretnych dzieł kinematografii? Wybraliśmy dla Ciebie dziewięć pozycji filmowych, z którymi warto się zapoznać. Zachęcamy do skorzystania z naszych materiałów edukacyjnych do następujących tytułów:

  • „Baby bump”– by podyskutować o relacji między matką a dzieckiem w trudnym okresie dorastania,
  • „Cicha noc” – by omówić problem familijnych konfliktów (a także problemów związanych z emigracją),
  • „Córka trenera” – jeśli chcesz poruszyć temat rodzicielskich ambicji i oczekiwań (oraz konfliktu pokoleń),
  • „Mad Max” – by porozmawiać o motywach miłości i rodzicielstwa w kontekście ról płciowych,
  • „Makbet” – by omówić filmową adaptację dzieła Szekspira, w której rozwinięty został wątek małżeńskiej relacji,
  • „Mój piękny syn” – by porozmawiać o tym, w jaki sposób nałóg oddziałuje na więzi z najbliższymi,
  • „Mustang” – materiały będą przydatne w dyskusji o tradycyjnych formach rodziny, które często są źródłem opresji,
  • „Pokój” – by pokazać przykład archetypicznej, bezwarunkowej miłości matki do dziecka,
  • „Twój Simon” – by omówić przykład rodziny, która jest źródłem wsparcia niezależnie od sytuacji.
Kadr z filmu „Córka trenera”, reż. Łukasz Grzegorzek, prod. Polska 2018 (dystrybucja: Akson Dystrybucja Sp. z o.o.)

Chcesz wiedzieć więcej?

Z rekomendowanych przez nas materiałów możesz skorzystać zarówno w wersji podstawowej, jak i PREMIUM. W cenie 19,90 zł za kwartał zyskujesz pełny dostęp do bazy materiałów dydaktycznych. Dzięki naszym bogatym zasobom (wśród których znajdziesz m.in. scenariusze zajęć czy lekcje wideo) uzupełnisz interesujące Cię konteksty w niebanalny sposób.

Paulina Kulesza