Kamienie na szaniec

Materiały edukacyjne do filmu „Kamienie na szaniec” (reż. Robert Gliński; Polska 2014, 107′)

Szkoła podstawowa | Klasy 7-8

Temat lekcji: Dziedzictwo pokolenia Kolumbów.

Nie ulega wątpliwości, że literatura nie tylko posiada siłę kreowania fikcyjnych bohaterów, ale również unieśmiertelniania postaci historycznych. To przekonanie ulega wzmocnieniu, gdy uświadomimy sobie, jak wielką rolę dla popularyzacji wiedzy o drugowojennej konspiracji oraz dziedzictwie pokolenia Kolumbów odegrały „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.

Chociaż język filmu, którym operuje Robert Gliński, stawia sobie za cel nawiązanie dialogu ze współczesną młodzieżą, sama wymowa obrazu pozostaje wierna potrzebie opowiadania o konkretnym okresie historycznym, konkretnej grupie i konkretnych ludziach: młodych harcerzach, działających w czasie II wojny światowej w grupie Szarych Szeregów. Tym bardziej więc twórcy, oddając tragizm pokolenia Kolumbów oraz heroizm podziemnych formacji niepodległościowych, kierują się kluczowym przesłaniem płynącym ze wspomnień Tadeusza Zawadzkiego: poczuciu solidarności, pozwalającej wspólnocie ramię w ramię walczyć o lepszy świat.

Zagadnienia edukacyjne:

  • Ponadpokoleniowy świat wspólnych wartości. Tęsknoty pokolenia Kolumbów i współczesnej młodzieży.
  • Adaptacja, czyli o związkach literatury i filmu.
  • Bohater w filmie i aktor na planie.
  • Patriotyzm wczoraj i dziś.
  • Wszyscy oni (…) wychowywali się przez wzajemne oddziaływanie – „Kamienie na szaniec” jako lekcja szacunku i zaufania.
  • Działalność Szarych Szeregów w okresie okupacji na przykładzie losów filmowych bohaterów.
  • Życie codzienne w okupowanej Warszawie w świetle dokumentów i filmu „Kamienie na szaniec”.

Zwiastun:

Materiały do pobrania: